Untitled Document
เรื่อง
สูตรรูปทรงเรขาคณิต
โดย
ครูจ๊อย

สูตรรูปทรงเรขาคณิต

 
 
รูปทรงกรวย


 
 
รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 
รูปทรงพีระมิด


 
 
รูปทรงกระบอก


 
 
รูปทรงกลม

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School