Untitled Document
เรื่อง
อูคูเลเล่ (Ukulele)
โดย
ฝ่ายคอมพิวเตอร์

อูคูเลเล่ (Ukulele)
เครื่องดนตรีสุดฮิต ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลานี้

อูคูเลเล่ หรือ ในภาษาอังกฤษ Ukulele หรือเรียกสั้น ๆ ได้ว่า 'ยู้ค' เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด รูปร่างคล้ายกีต้าร์แต่ขนาดเล็กกว่า ถูกจัดให้อยู่ในพวกกระจับปี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบย่อยของเครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์ ต้นตำรับทำมาจากไม้ Koa และเชื่อกันว่าให้เสียงที่ดีที่สุด นอกจากนั้นก็จะมีผลิตด้วย ไม้ Spruce, Mahogany, Maple, ไม้มะม่วง รวมไปถึงไฟเบอร์กลาสด้วย สายที่ขึงสำหรับดีดทำมาจากไนลอน หรือ เชือก มีสาย 4 สาย แนวและระดับเสียงของอูคูเลเล่ ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้าง โดยปกติทำออกมา 4 ขนาด คือ โซปราโน, กงแซร์, เทอเนอร์ และแบริโทน

อูคูเลเล่ ถือกำเนิดในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นเครื่องดนตรีที่มาจากฮาวาย uku แปลว่า ของขวัญหรือสิ่งตอบแทน lele แปลว่า เข้ามา เมื่อรวมแล้วจึงหมายถึง ของขวัญที่เข้ามา ซึ่งก็มาจากการที่นักดนตรีชาวโปรตุเกสคนหนึ่งเป็นผู้นำเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า Cavaquinho เข้ามา และได้รับความสนใจและชื่นชอบจากชาวพื้นเมือง จนทำการดัดแปลงให้กลายเป็น Ukulele อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ด้วยเสียงอันไพเราะเหมือนกีตาร์แต่ทว่าขนาดเล็ก พกพาได้ง่าย ทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศคาดว่าในอนาคตอาจจะแซงหน้ากีต้าร์

ที่มาของข้อมูล http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=424&contentId=140221

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เส้นขนาน (//) คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ตัดกัน และมีระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเท่ากันเสมอ เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ เช่น รางรถไฟ ขอบยางในรถยนต์
เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน และเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน

ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. สิ่งใดประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน
ก. ซองจดหมาย ข. ลูกปิงปอง ค. มะละกอ ง. น้อยหน่า
ข้อ 2. รูปใดไม่มีส่วนของเส้นตรงขนานกัน
ที่มาของข้อมูล
http://www.tutormaths.com/pratom4.htm

บทนิยาม: เส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ขนานกันและไม่มีจุดใดที่เส้นทั้งสองจะมาตัดกัน
เส้นตัดขวาง คือเส้นตรงที่มาตัดกับเส้นตรงสองเส้นขึ้นไป โดยจุดตัดจะไม่ซ้ำกัน

สมบัติของเส้นขนาน
1.ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีค่า180º
2.ระยะห่างระหว่างเส้นขนานสองเส้นจะเท่ากันเสมอ
3.ถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180º แล้วเส้นตรงสองเส้นนั้นจะขนานกัน

มุมภายใน คือ มุมที่อยู่ระหว่างเส้นขนาน และมุมภายในที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันจะรวมกันได้ 180º
มุมภายนอก คือ มุมที่อยู่ภายนอกเส้นขนาน และมุมภายนอกที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันจะรวมกันได้ 180º
มุมแย้ง คือ มุมที่มีขนาดเท่ากันซึ่งอยู่แย้งกัน
เส้นขนาน     นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่บนระนาบเดียวกันขนานกันเมื่อเส้นทั้งสองนี้ไม่ตัดกัน
หลักการง่ายที่ใช้พิจารณาว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่
1. ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น 180 องศา
2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น 180 องศาแล้ว เส้นตรงคู่นี้จะขนานกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและมุมแย้ง
1 . ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน
2 . เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ถ้ามุมแย้งที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

รูปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน
คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
1. ขนาดของมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใดๆรวมกันได้ 180 องศา 
2. ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประกอบของมุมภายนอกนั้น
3. ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันสองคู่และมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันมุมที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากันคู่หนึ่งแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเท่ากันทุกประการ  สามเหลี่ยมสองรูปที่เกล่าวมีความสัมพันธ์แบบมุม-มุม-ด้าน(ม.ม.ด.)
4. สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบมุม-มุม-ด้าน
ที่มาของข้อมูล
http://siamclassview.edu.chula.ac.th/cuds51132/view.php?Page=1259071590539151
ที่มาของข้อมูล https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=60613
ที่มาของข้อมูล http://math.chs.ac.th/Panaskarn/posttest.html
ที่มาของข้อมูล https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=66844
ที่มาของข้อมูล http://k.domaindlx.com/mymath/math8.htm

คำถามในห้องเรียน

1. สายที่ขึงสำหรับดีดมีสาย 4 สาย  นักเรียนคิดว่า ทั้ง 4 เส้นนั้นขนากันหรือไม่แล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเป็นอย่างไร
2. นักเรียนสามารถหาความชันของเส้นดีทั้ง 4 เส้นได้หรือไม่จงอธิบาย

ข้อเสนอแนะ

Ukulele มีเสียงอันไพเราะเหมือนกีตาร์แต่ทว่าขนาดเล็กกว่าจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ตามกระแส นท เดอะสตาร์ 7 นั่นเอง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระที่ 2  ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ที่มาของภาพ http://www.dailynews.co.th/content/images/1105/22/ukes.jpg
ที่มาของภาพ http://www.sudhits.com/wp-content/uploads/2011/04/Untitled-5_1.jpg
ที่มาของภาพ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMQLIkKupanN6WapiB6hfwVhHQqSGao8RNAMRb2tSXr2LRMySW&t=1
ที่มาของภาพ http://www.bloggang.com/data/iaiam/picture/1234250801.jpg

นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
ที่มา :
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3978

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School