แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 15945 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3571 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 3023 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2214 ]
จำนวนนับ[ 2288 ]
สถิติ 2[ 2383 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6165 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3224 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 5053 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2313 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2393 ]
สมการ (Equation) [ 2471 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4367 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4181 ]
ภาคตัดกรวย[ 1789 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2132 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1478 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2536 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4899 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 17279 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4564 ]
สับเซต[ 1847 ]
ประวัติตัวเลข[ 1857 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2661 ]
เทคนิคการหารเลข[ 3057 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2810 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2662 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1501 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1742 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1632 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School