แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 11352 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3459 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2750 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2137 ]
จำนวนนับ[ 2216 ]
สถิติ 2[ 2298 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6030 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3137 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4494 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2236 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2300 ]
สมการ (Equation) [ 2384 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4154 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4003 ]
ภาคตัดกรวย[ 1708 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2023 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1402 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2429 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4275 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 13901 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4392 ]
สับเซต[ 1771 ]
ประวัติตัวเลข[ 1774 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2593 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2937 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2276 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2577 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1417 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1668 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1563 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School