แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 8888 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3386 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2557 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2108 ]
จำนวนนับ[ 2184 ]
สถิติ 2[ 2273 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5968 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3097 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 3926 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2189 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2242 ]
สมการ (Equation) [ 2335 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4066 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3881 ]
ภาคตัดกรวย[ 1652 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1851 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1373 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2329 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3392 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 8791 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4239 ]
สับเซต[ 1742 ]
ประวัติตัวเลข[ 1725 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2547 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2866 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 1951 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2527 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1377 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1629 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1533 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School