แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 10601 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3430 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2684 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2129 ]
จำนวนนับ[ 2203 ]
สถิติ 2[ 2291 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5998 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3120 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4279 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2213 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2269 ]
สมการ (Equation) [ 2350 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4108 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3939 ]
ภาคตัดกรวย[ 1676 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2000 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1391 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2388 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3769 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 10962 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4348 ]
สับเซต[ 1762 ]
ประวัติตัวเลข[ 1762 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2571 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2911 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2113 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2559 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1406 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1646 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1551 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School