แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 10953 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3450 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2713 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2131 ]
จำนวนนับ[ 2206 ]
สถิติ 2[ 2293 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6009 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3126 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4364 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2222 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2281 ]
สมการ (Equation) [ 2364 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4121 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3960 ]
ภาคตัดกรวย[ 1686 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2006 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1394 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2404 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3966 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 12136 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4367 ]
สับเซต[ 1767 ]
ประวัติตัวเลข[ 1771 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2575 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2918 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2190 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2565 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1407 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1652 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1553 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School