แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 9846 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3400 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2611 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2115 ]
จำนวนนับ[ 2192 ]
สถิติ 2[ 2280 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5974 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3104 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4053 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2194 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2257 ]
สมการ (Equation) [ 2340 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4081 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3897 ]
ภาคตัดกรวย[ 1661 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1957 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1376 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2337 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3559 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 9420 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4294 ]
สับเซต[ 1749 ]
ประวัติตัวเลข[ 1735 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2553 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2876 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2005 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2538 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1385 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1633 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1538 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School