แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 13650 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3509 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2943 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2170 ]
จำนวนนับ[ 2250 ]
สถิติ 2[ 2329 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6077 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3174 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4696 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2267 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2343 ]
สมการ (Equation) [ 2421 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4244 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4071 ]
ภาคตัดกรวย[ 1741 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2068 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1431 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2476 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4583 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 15432 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4477 ]
สับเซต[ 1804 ]
ประวัติตัวเลข[ 1811 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2623 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2986 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2524 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2610 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1453 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1700 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1595 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School