แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 16617 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3591 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 3080 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2229 ]
จำนวนนับ[ 2304 ]
สถิติ 2[ 2409 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6199 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3245 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 5198 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2328 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2416 ]
สมการ (Equation) [ 2487 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4432 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4260 ]
ภาคตัดกรวย[ 1805 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2189 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1502 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2592 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 5211 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 18550 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4638 ]
สับเซต[ 1864 ]
ประวัติตัวเลข[ 1876 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2681 ]
เทคนิคการหารเลข[ 3106 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2909 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2711 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1520 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1768 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1647 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School