แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 9325 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3398 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2593 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2112 ]
จำนวนนับ[ 2188 ]
สถิติ 2[ 2278 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5972 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3101 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 3992 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2194 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2252 ]
สมการ (Equation) [ 2339 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4074 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3893 ]
ภาคตัดกรวย[ 1658 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1857 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1375 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2335 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3473 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 9151 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4278 ]
สับเซต[ 1747 ]
ประวัติตัวเลข[ 1730 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2552 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2872 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 1984 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2534 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1381 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1632 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1537 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School