แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 18706 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3629 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 3173 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2245 ]
จำนวนนับ[ 2322 ]
สถิติ 2[ 2503 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6261 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3270 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 5460 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2348 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2458 ]
สมการ (Equation) [ 2510 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4550 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4437 ]
ภาคตัดกรวย[ 1832 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2240 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1571 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2666 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 5598 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 20098 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4726 ]
สับเซต[ 1878 ]
ประวัติตัวเลข[ 1896 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2697 ]
เทคนิคการหารเลข[ 3170 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 3178 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2753 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1543 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1788 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1663 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School