แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 11440 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3469 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2783 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2140 ]
จำนวนนับ[ 2220 ]
สถิติ 2[ 2300 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6037 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3142 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4530 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2238 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2309 ]
สมการ (Equation) [ 2392 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4165 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4012 ]
ภาคตัดกรวย[ 1711 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2029 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1405 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2434 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4303 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 14012 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4401 ]
สับเซต[ 1776 ]
ประวัติตัวเลข[ 1781 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2595 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2946 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2307 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2585 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1420 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1673 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1565 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School