แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 11178 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3456 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2732 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2136 ]
จำนวนนับ[ 2212 ]
สถิติ 2[ 2297 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6020 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3131 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4428 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2233 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2288 ]
สมการ (Equation) [ 2374 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4142 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3992 ]
ภาคตัดกรวย[ 1696 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2016 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1399 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2421 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4197 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 13478 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4382 ]
สับเซต[ 1771 ]
ประวัติตัวเลข[ 1774 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2586 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2931 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2233 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2573 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1413 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1665 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1560 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School