แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 10272 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3415 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2636 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2123 ]
จำนวนนับ[ 2198 ]
สถิติ 2[ 2285 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5986 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3110 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4165 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2200 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2263 ]
สมการ (Equation) [ 2343 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4092 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3912 ]
ภาคตัดกรวย[ 1668 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1984 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1382 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2358 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3629 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 9952 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4319 ]
สับเซต[ 1755 ]
ประวัติตัวเลข[ 1748 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2559 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2888 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2040 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2548 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1396 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1641 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1544 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School