แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 10229 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3412 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2632 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2121 ]
จำนวนนับ[ 2197 ]
สถิติ 2[ 2285 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5986 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3110 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4152 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2199 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2263 ]
สมการ (Equation) [ 2343 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4089 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3911 ]
ภาคตัดกรวย[ 1668 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1982 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1380 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2355 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3611 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 9802 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4315 ]
สับเซต[ 1755 ]
ประวัติตัวเลข[ 1746 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2557 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2886 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2033 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2546 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1394 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1641 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1544 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School