แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 13041 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3490 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2892 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2158 ]
จำนวนนับ[ 2237 ]
สถิติ 2[ 2316 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6064 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3161 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4633 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2256 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2331 ]
สมการ (Equation) [ 2411 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4211 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4049 ]
ภาคตัดกรวย[ 1729 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2048 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1420 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2462 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4499 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 15250 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4447 ]
สับเซต[ 1792 ]
ประวัติตัวเลข[ 1801 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2614 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2975 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2456 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2600 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1440 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1691 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1585 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School