แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 14377 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3528 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2971 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2186 ]
จำนวนนับ[ 2265 ]
สถิติ 2[ 2348 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6101 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3191 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4765 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2281 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2359 ]
สมการ (Equation) [ 2438 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4299 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4109 ]
ภาคตัดกรวย[ 1760 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2091 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1449 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2496 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4722 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 15761 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4507 ]
สับเซต[ 1819 ]
ประวัติตัวเลข[ 1826 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2635 ]
เทคนิคการหารเลข[ 3007 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2613 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2631 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1467 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1716 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1609 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School