แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 17345 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3624 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 3159 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2244 ]
จำนวนนับ[ 2319 ]
สถิติ 2[ 2493 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6253 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3268 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 5427 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2345 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2455 ]
สมการ (Equation) [ 2507 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4532 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4395 ]
ภาคตัดกรวย[ 1831 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2237 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1567 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2664 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 5553 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 19574 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4711 ]
สับเซต[ 1877 ]
ประวัติตัวเลข[ 1893 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2697 ]
เทคนิคการหารเลข[ 3168 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 3110 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2749 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1539 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1786 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1662 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School