แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 12350 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3476 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2823 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2146 ]
จำนวนนับ[ 2226 ]
สถิติ 2[ 2307 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 6047 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3148 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4583 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2245 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2318 ]
สมการ (Equation) [ 2401 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4181 ]
รูปวงกลม(circle)[ 4023 ]
ภาคตัดกรวย[ 1718 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 2036 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1412 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2445 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 4382 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 14806 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4416 ]
สับเซต[ 1782 ]
ประวัติตัวเลข[ 1788 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2606 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2961 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2369 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2591 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1429 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1681 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1573 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School