แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร !!!!!![ 10469 ]
สมบัติของจำนวนเต็ม[ 3421 ]
การแทนค่าจำนวนตรงข้าม[ 2664 ]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม[ 2125 ]
จำนวนนับ[ 2202 ]
สถิติ 2[ 2289 ]
กลอนคณิตศาสตร์กับความรัก[ 5992 ]
คณิตศาสตร์กับความรัก… เหมือนกันยังงัย ...?? [ 3117 ]
ทฤษฎีรังนกพิราบ[ 4229 ]
อยากเรียนเก่งทำอย่างไร?[ 2205 ]
เรียนคณิตอย่างไรให้ได้ผลดี[ 2267 ]
สมการ (Equation) [ 2347 ]
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน[ 4102 ]
รูปวงกลม(circle)[ 3925 ]
ภาคตัดกรวย[ 1674 ]
มาตรฐาน NCTM Standards (Meaningful Learning)[ 1994 ]
จำนวนเชิงซ้อน[ 1387 ]
แบบทดสอบเรื่องสี่เหลี่ยม[ 2362 ]
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[ 3706 ]
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม[ 10569 ]
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด[ 4336 ]
สับเซต[ 1758 ]
ประวัติตัวเลข[ 1753 ]
เทคนิคการคูณเลข[ 2566 ]
เทคนิคการหารเลข[ 2901 ]
สมบัติของศูนย์กับการหาร[ 2078 ]
การหารจำนวนเต็ม[ 2555 ]
จำนวนเต็มลบ[ 1402 ]
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์[ 1644 ]
คณิตศาสตร์กับเวลา[ 1547 ]

 
Copyright by Chiangmai Thepbodint School